Advisory board

SundhedsTV har nedsat et advisory board, der bidrager til at sikre, at SundhedsTV forbliver en troværdig kilde til oplysning om sundhed og sygdom til danskerne og en relevant samarbejdspartner for sundhedsvæsenets betalere og behandlere. Advisory boardet er et centralt organ, der medvirker til udviklingen af nye standarder for god, faglig sundhedsformidling. Samtidig kan SundhedsTVs redaktion konsultere advisory boardet omkring faglige eller etiske dilemmaer.

Her på siden kan du læse mere om advisory boardets medlemmer.

LISBETH KNUDSEN

Tværgående chefredaktør hos Mandag Morgen og Altinget

Lisbeth Knudsen er en central person og meningsdanner i den danske medieverden. Hun har over 40 års erfaring i mediebranchen, hvor hun her har været leder af større medieorganisationer, herunder ansvarshavende chefredaktør for Berlingske og koncernchef for Berlingske Media samt nyhedsdirektør hos DR.

Lisbeth Knudsen beskæftiger sig blandt andet med demokrati, digital udvikling og misinformation, og som nuværende tværgående chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen samt ansvarshavende chefredaktør for faktatjeksitet TjekDet står hun i spidsen for nyhedsmedier med særligt fokus på grundige analyser, kvalitetsjournalistik, undersøgelser af misinformation og præcis kommunikation. Hun er desuden bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Motivation for at bidrage til SundhedsTV

“Vi ved fra en del undersøgelser foretaget af Tænketanken Mandag Morgen, at danskerne i stigende grad er forvirret over al den information, de modtager om sundhed og sygdom. Og der er alt for meget lemfældig omgang i medierne og på de sociale medier med dette vigtige område, som interesserer os alle sammen. Med vores faktatjeksite www.TjekDet.dk prøver vi på Mandag Morgen at give vores bidrag til at højne kvaliteten af sundhedsformidlingen, og det samme gør vi med et kodeks for god sundhedsformidling. Jeg håber, at min deltagelse i SundhedsTVs advisory board vil kunne bidrage til at binde de mange gode initiativer sammen og forstærke indsatsen.”

INGE KRISTENSEN

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Inge Kristensen står som direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS) i spidsen for en selvstændig, uafhængig organisation, der hver dag arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. I bestyrelsen for PS sidder en række relevante parter i sundhedsvæsenet, herunder patientforeninger, sundhedspersonale, kommuner og regioner, der alle arbejder for at skabe en højere grad af sikkerhed, tryghed, effektivitet og sammenhæng for patienterne, og på den måde er PS en vigtig aktør for både de sundhedsprofessionelle, patienter og deres pårørende. Inge Kristensen er uddannet cand. scient. pol og MPA og har mange års erfaring som leder på social- og sundhedsområdet og i forskningsinstitutioner både kommunalt, regionalt og i statsligt regi.

Motivation for at bidrage til SundhedsTV

“Moderne mennesker har kritisk sans over for autoriteter og opsøger selv informationer om sundhed og sygdom. Det er i sig selv godt. Men som almindelig borger kan det være svært at navigere i strømmen af information, bevidst eller ubevidst misinformation eller regulært plattenslageri på de sociale medier. Det kan være et stort problem for patientsikkerheden, hvis patienter og borgere for eksempel fravælger evidensbaserede behandlinger til fordel for alternative behandlingsformer, som kan være uvirksomme eller decideret skadelige.

De etablerede og generelt troværdige danske mainstreammedier bringer også jævnligt historier, som kan være både forvirrende og skræmmende for modtagerne. Jævnligt ser vi eksempelvis eksperter skændes i medierne om fortolkningen af ny forskning, virkning og bivirkninger ved medicin med videre. De mange forskellige former for offentlig kommunikation og formidling på sundhedsområdet har betydning for patienternes sikkerhed. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil gerne bidrage til et medie, der fagligt, sagligt, troværdigt og ikke mindst forståeligt for alle hjælper borgerne med gode råd og afklaring på sundhedsområdet.”

MADS KOCH HANSEN

Læge og selvstændig konsulent

Mads Koch Hansen er uddannet læge fra 1997 og speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge) siden 2005 og har blandt andet arbejdet som ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på regionshospitalet i Horsens. Fra 2010-2015 besad han posten som formand for Lægeforeningen, hvor han fik markeret sig som en af landets stærkeste sundhedskommunikatører, der er med til at sætte dagsordenen på sundhedsområdet. Fra 2015-2020 var Mads Koch Hansen lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Nu arbejder han som selvstændig konsulent, hvor han rådgiver i sundheds- og beredskabsspørgsmål, krisestyring og ledelse.

Motivation for at bidrage til SundhedsTV

“Jeg har den holdning, at viden forpligter. Læger bør i højere grad dele deres viden i offentligheden – og ikke kun i den enkelte konsultation. I en moderne verden med let adgang til viden og gode muligheder for erfaringsudvekslinger mellem ligesindede må vi sikre, at der også er adgang til reel og faktuel information om sundhed og sygdom. De seneste års massive misinformation om bl.a. vaccinationer har skabt stor usikkerhed for mange mennesker. Derfor skal vi blive bedre til at stå klar med fakta og god vidensformidling, så holdninger om sundhed og sygdom dannes ud fra viden og ikke ud fra frygt.”

Ida Donkin

IDA DONKIN

Læge og PhD, sundhedsformidler

Ida Donkin er læge og PhD og har gennem flere år beskæftiget sig indgående med misinformation og formidling på sundhedsområdet. Hun er ansat som reservelæge på en gynækologisk/obstetrisk afdeling (fødeafdeling) og skriver for flere af landets aviser om sundhed og sundhedspolitik. Herigennem har hun markeret sig som en af landets mest fremtrædende sundhedsdebattører. Hun er forfatter til bogen ‘Sygt eller Sundt’ (Lindhardt og Ringhof), vært på podcasten Sundhedsjunglen (Heartbeats), og som tidligere del af styregruppen i foreningen Læger Formidler har hun fokuseret på at gøre sundhedsfaglige emner og aktuelle problemstillinger lettere at forstå for den brede befolkning. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i Lægevidenskabeligt selskab og aktiv i Lægeforeningen og har således et godt kendskab til sundhedsvæsenets forskellige aktører. Hendes forskningsbaggrund har givet et stærkt og vedholdende fokus på evidens og videnskabelig metode, der sammen med fokus på bedre kommunikation og styrket patientsikkerhed udgør de pejlemærker, der afspejler sig i hendes arbejde med sundhedsdebatten og sundhedsformidling.

Motivation for at bidrage til SundhedsTV

“Vores måde at indhente informationer på om sundhed og sygdom har ændret sig markant over de senere år. Vi bruger i langt højere grad internettet end lægen, når vi har spørgsmål eller bekymringer om vores helbred. Det er en positiv udvikling, at vi som patienter selv opsøger viden fra flere kilder, men det skaber også oplagte faldgruber. Den faglige viden på internettet drukner flere steder i synsninger og alternative metoder, og det kan være svært at skelne skidt fra kanel. Det sætter patienternes sikkerhed på spil og nødvendiggør, at vi som sundhedsfaglige bliver langt mere generøse med vores viden og gør den tilgængelig der, hvor vores patienter søger den. Det betyder også, at vi som samlet sundhedsvæsen skal skærpe kommunikationsindsatsen og bevæge os ud i formater og kommunikationsformer, der er mere tidssvarende og afspejler de kommunikationsmønstre, de forskellige målgrupper har. Tiden er løbet fra informationspjecerne i lægens venteværelse, og vi skal prioritere kommunikationen langt højere, end vi tidligere har gjort. Den er bærende for både effektiv forebyggelse og gode behandlingsforløb. SundhedsTV er en af de første aktører, der tager den opgave alvorligt, og jeg er glad for at kunne bidrage til arbejdet med at gøre den faglige viden lettere tilgængelig for patienter og borgere.

MERE OM SUNDHEDSTV

SundhedsTV er et digitalt og videobaseret samlingssted for sundhedsinformation. SundhedsTV tilbyder lettilgængelig og troværdig viden om de mest udbredte emner inden for sundhed og sygdom – fra myter om lus til diagnosticering af kroniske sygdomme. SundhedsTV benytter kun autoriserede fagpersoner med relevant sundhedsfaglig uddannelse.

All rights reserved Sundhedstv