Lungekræft

Lungekræft er en af de kræftsygdomme, der oftest rammer os med omkring 4500 tilfælde årligt i Danmark. Lungekræft er ofte en alvorlig diagnose, men det er heldigvis også en af de sygdomme, vi bliver bedre og bedre til at behandle. Flere overlever, og flere lever længere og bedre end for blot få år siden.

Hvad er lungekræft?

Lungekræft kan inddeles i mange forskellige typer, men vil oftest betegne kræft i vores luftveje, altså lunger, luftrør og de mindre luftrør (bronkier) eller kræft i de hinder, der omgiver lungerne (lungehindekræft). Lungekræft udvikler sig ofte som følge af vores livsstil og miljøet omkring os. Omkring 80 procent af lungekræfttilfældene vil skyldes rygning, mens stoffer som asbest, kemikalier og stråling også kan forårsage lungekræft.

Lungekræft opstår, når celler i lunger eller luftveje begynder at dele sig ukontrolleret. Cellerne danner en kræftsvulst, som ved sin fortsatte vækst vil ødelægge lungevævet og give anledning til de symptomer, vi forbinder med lungekræft. De hyppigste symptomer er hoste, blodigt opspyt, åndenød og træthed. Lungekræft kan brede sig til andre organer (metastaser).

Undersøgelse og behandling

Hvis der er mistanke om, at du har lungekræft, vil du oftest få foretaget en røntgenundersøgelse, en CT-scanning og en kikkertundersøgelse af luftvejene (bronkoskopi). Der vil også blive taget en vævsprøve (biopsi). Undersøgelserne skal give svar på, om du har lungekræft, hvilken slags lungekræft du har, og hvilket stadie sygdommen er i. Den information er afgørende for, at lægerne kan skræddersy behandlingen. Hos nogle vil kirurgisk fjernelse af kræftsvulsten (operation) være en mulighed. Hos andre vil det være kemoterapi, stråleterapi, immunterapi eller en kombination af flere.

Hvornår bør man mistænke lungekræft?
Hvis du er ryger, er det en god idé at være særligt opmærksom på symptomer som hoste i mere end 6 uger, blodigt opspyt og gentagne lungebetændelser, da disse kan være tegn på lungekræft. I så fald vil det være en god idé at kontakte din læge med henblik på videre undersøgelser.

Hvad kan jeg selv gøre?

Lungekræft ses 20 gange hyppigere hos rygere end ikke-rygere. Er du allerede ryger, kan du dog minimere din risiko for kræft markant ved at stoppe. For hver dag du er røgfri, vil risikoen mindskes, og allerede 5-10 år efter rygestop vil din risiko for lungekræft være halveret.

Er du allerede syg med lungekræft, vil et rygestop kunne mindske dine gener ved behandling og nedsætte risikoen for komplikationer. Men rygestop er ikke let at gennemføre, og det kan være særligt svært, når du står midt i den store omvæltning, som en kræftdiagnose ofte medfører. Det kan derfor være en god idé at søge hjælp udefra.

Vil du vide mere om lungekræft, kan du læse videre her.

Redigeret af Gitte Persson, speciallæge i onkologi

Udgivet 18.07.2019

Overvejelser om behandlingen

Se filmen om mulighederne for at behandle lungekræft, og hvilke overvejelser den sygdomsramte og de pårørende kan gøre sig inden mødet med hospitalet. Overlæge Gitte Persson, sygeplejerske Mette Kargo og en række lungekræftpatienter fortæller om erfaringer og tanker i forbindelse med kræftbehandlingen. 

Tanker om livets afslutning

Der er mange forskellige måder at håndtere en livstruende sygdom på. Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen fortæller om nogle af de tanker om livets afslutning, der før eller siden melder sig for den sygdomsramte og de pårørende, mens patienter og pårørende deler ud af egne erfaringer.

Klaus skrev de voldsomme og negative tanker ned

Klaus var ikke forberedt på, hvor dårlig han blev af det afsluttende kemoforløb. Da han kom ud på den anden side, fik han lyst til at dele ud af sine erfaringer til andre kræftramte.

Pårørende: Tanker og udfordringer

Se videoen og hør Ninnas historie om at være pårørende til en kræftpatient. Hendes mor mistede livet til lungekræft, og hun fortæller, hvordan hun håndterede den sidste tid af moderens liv og om sorgen, der ramte efterfølgende.

Se flere film om kræft

Der findes flere end 200 forskellige former for kræft. I temaet her forklarer en kræftlæge, hvordan kræft opstår, og hvilke behandlingsmuligheder der findes, mens en psykolog forklarer om nogle af de tanker, man kan få, når man får diagnosen kræft. Se også film med patienter og pårørende, som fortæller, hvad de har gjort for at lette deres vej igennem kræftforløbet.

MERE OM SUNDHEDSTV

SundhedsTV er et digitalt og videobaseret samlingssted for sundhedsinformation. SundhedsTV tilbyder lettilgængelig og troværdig viden om de mest udbredte emner inden for sundhed og sygdom – fra myter om lus til diagnosticering af kroniske sygdomme. SundhedsTV benytter kun autoriserede fagpersoner med relevant sundhedsfaglig uddannelse.

All rights reserved Sundhedstv