RAMT AF SPREDT BRYSTKRÆFT

“Det er det værste, jeg har prøvet i hele mit liv”

Hvis du får konstateret brystkræft, kommer du dig med overvejende sandsynlighed igen efter endt behandling. Men hos 1 ud af 4 kvinder spreder kræften sig til andre organer, enten med det samme eller efter en årrække. Dermed bliver kræften uhelbredelig.

I denne podcast fortæller Camilla, hvordan det er at leve med spredt brystkræft og føle sig alene med sin sygdom. Mange kvinder med spredt brystkræft føler nemlig, at de bliver glemt og overset i den offentlige samtale om brystkræft, hvor fokus mest er på succeshistorierne om at komme ud på den anden side.

OM SPREDT BRYSTKRÆFT

Brystkræft, der har spredt sig, er en anden sygdom end almindelig brystkræft.

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder. Årligt rammes omkring 5000 danske kvinder af brystkræft, og der opdages omkring 1000 tilfælde af spredt brystkræft. Man kan godt blive opereret for brystkræft uden at have tegn på spredning og så efter flere år blive ramt af spredning. 

Hvorfor får nogle spredt brystkræft?

Man ved ikke præcis, hvorfor brystkræft spreder sig hos nogle og ikke andre kvinder. Men på baggrund af forskellige undersøgelser af den enkelte kvinde og typen af kræftcellerne er det muligt at vurdere, hvor stor en risiko kvinden har for spredning. I de tilfælde hvor risikoen vurderes særlig høj sætter man ind med ekstra behandling for at forhindre en senere spredning af brystkræft. 

Symptomer på spredt brystkræft

Typisk ser man en spredning til lunger, lever og knogler. Følgende symptomer kan være tegn på at brystkræften har spredt sig:

  • Smerter i ryg og knogler (spredning til knoglerne) 
  • Hoste eller besvær med vejrtrækningen (spredning til lunger) 
  • Gulsot og vægttab (spredning til leveren) 
  • Kvalme og ubehag i maven (spredning til leveren) 

Har man brystkræft og får et af de nævnte symptomer skal man snarest kontakte sin læge. 

Psykiske og fysiske reaktioner på spredt brystkræft

Mange med spredt brystkræft har haft gode år efter de første operationer for brystkræft og har følt sig raske. Det er derfor en ekstra voldsom oplevelse at få en besked om, at brystkræften nu er vendt tilbage og at man ikke kan blive helbredt.  

Det har stor betydning for både ens fysiske og psykiske tilstand at få konstateret diagnosen, og de fleste vil have brug for samtaler hos en psykolog og en længerevarende genoptræning. 

Hvordan behandles spredt brystkræft?

Spredt brystkræft kan ikke kureres, men behandlingen kan forbedre kvindernes livskvalitet og i mange tilfælde forlænge deres levetid. Der er stor forskel på, hvor længe man lever med spredt brystkræft. Nogle kvinder vil trods behandling kun få en kort restlevetid, mens andre vil kunne leve med sygdommen i mange år. 

Der findes flere forskellige behandlingsmuligheder, og behandlingen bliver skræddersyet til hver enkelt kvinde. 

Behandlingen kan bestå af forskellige kombinationer af operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Den medicinske behandling vil afhænge af, hvilken type brystkræft der er tale om og kan være kemoterapi, antihormon og biologiske lægemidler.  

Uanset hvilken behandling der vælges, vil der være bivirkninger og nogle af bivirkningerne er svære at leve med. Lægen vil derfor, sammen med patienten, tilrettelægge behandlingen under hensyntagen til formodet gevinst (længere overlevelse) og oplevet tab (bivirkninger). 

» Vil du vide mere om spredt brystkræft, kan du læse videre her

Håb om bedre behandling i fremtiden

Brystkræft, der har spredt sig, kan ikke helbredes – men der er altid håb. 

De nyeste forskningsresultater viser stor variation i overlevelsen. Nogle kvinder lever kun 1 år imens andre fortsat lever efter 5 år. 

Der udvikles hele tiden nye lægemidler og kombinationer til behandling af sygdommen. Det har betydet, at kvinder med spredt brystkræft lever længere og længere og giver håb om endnu bedre resultater i fremtiden. 

Dette afsnit er redigeret af
Speciallæge i almen medicin, Bjarne Lühr Hansen


Find ligesindede

Dansk Brystkræft Organisation, DBO, er en selvstændig landsdækkende forening, der arbejder for brystkræftramte i Danmark. Her vil kvinder med spredt brystkræft kunne finde ligesindede at spejle sig i. 

Du kan også finde andre kvinder med spredt brystkræft i Facebookgruppen: ’Forum for kvinder med kronisk brystkræft’.” 

» Se mere om kræft på vores temaside


» Hør alle afsnit af podcastserien ‘Ramt af livet’ her

All rights reserved Sundhedstv