LÆGE TIL LÆGE

EN PODCAST OM AKTUELLE OG HCP-RELEVANTE DAGSORDNER

Er du læge, og arbejder du på et sygehus eller i privat praksis? Så kan podcastserien ‘Læge til læge’ være noget for dig. Det kan være svært holde sig opdateret med den nyeste viden samtidig med, at patienterne også skal passes.

Derfor har SundhedsTV et ønske om at formidle den nyeste viden inden for forskellige fagområder, så læger kan holde sig opdaterede – mens de er på farten med et podcastafsnit i ørerne.

I ‘Læge til læge’ interviewer vi lægefaglige eksperter, der brænder for at formidle viden til gavn for andre læger.

Afsnit 18 & 19: Hjemmeparenteral ernæring (HPN)

Cirka 500-600 danskere er afhængige af hjemmeparenteral ernæring (HPN). Det kan skyldes, at tarmene ikke fungerer eller at større dele af tarmene er bortopererede, så tarmen ikke kan optage den nødvendige næring gennem mad, ernæringsdrikke eller sonde. 

Over to afsnit af ’Læge til læge’ kan du blive klogere på HPN. 

Afsnit 17: Opsporing og behandling af pollenallergi

Cirka 1 million danskere lever med pollenallergi, men mange er ikke klar over det og mange er ikke i den rette behandling.  

I dette afsnit om opsporing og behandling af pollenallergi gør professor Vibeke Backer dig klogere på, hvordan du som praktiserende læge bliver bedre til at opspore patienter med pollenallergi og hvordan du bedst muligt sikrer dig, at dine patienter er velbehandlede.

Afsnit 15 & 16: Personlig medicin inden for kræftområdet

Sundhedsvæsenet bliver bedre og bedre til at behandle kræft. Diagnostik er i den forbindelse afgørende for at kunne målrette behandlingen. Håbet er, at personlig medicin for alvor vil gøre en forskel for kræftbehandlingen fremover i takt med at diagnostikken bliver mere og mere præcis.

Over to afsnit af ’Læge til læge’ kan du blive klogere på personlig medicin inden for kræftområdet – set fra patologens perspektiv.

Afsnit 14: Opsporing af familiær hyperkolesterolæmi

Op mod 30.000 danskere er ramt af familiær hyperkolesterolæmi (FH) men under en tredjedel er diagnosticeret. Ved rettidig behandling kan den risiko nedbringes betydeligt, men det kræver, at flere patienter får den rette diagnose og behandling.

I dette afsnit af ‘Læge til læge’ gør Helle Kanstrup, ph.d og overlæge på Århus Universitetshospital, dig klogere på opsporing af familiær hyperkolesterolæmi.

Læge til læge - HIV i dag

Afsnit 13: HIV i dag

I dette afsnit af podcasten ‘Læge til læge’ handler det om HIV. I dag er HIV en sygdom, man lever med, og ikke en sygdom man dør af. Thomas Benfield, der er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, giver i dette afsnit gode råd til, hvordan praktiserende læger kan blive bedre til at finde patienter med HIV og et grundigt indblik i behandlingen af sygdommen.

Afsnit 12: Opsporing af osteoporose

I dette afsnit af podcasten ‘Læge til læge’ handler det om opsporing af osteoporose. Rigtig mange danskere lever med osteoporose uden at vide det. Sygdommen kan forebygges og behandling kan både bremse sygdomsudviklingen og hjælpe med at bygge knoglerne op igen. Det er derfor vigtigt, at praktiserende læger er opmærksomme på de risikofaktorer, som kan give osteoporose.

Endokrinolog Pia Eiken, der arbejder som overlæge på Bispebjerg Hospital, giver en række konkrete værktøjer til, hvordan praktiserende læger bliver bedre til at finde de patienter, der har osteoporose.

Afsnit 11: Nyresygdom i almen praksis

I dette afsnit fortæller Rikke Borg, speciallæge i nefrologi, hvordan man bedst følger patienter med nyresygdom eller øget risiko for nyresygdom i almen praksis og hvornår det er tid til at henvise til en nefrolog.

Omkring 1 ud 10 danskere lever med nyresygdom. De mest komplicerede patienter med kronisk nyresygdom bliver behandlet på hospitalet, men de fleste med let og moderat kronisk nyresygdom følges i almen praksis.

Osteoporose

Afsnit 10: Behandling af osteoporose i almen praksis

I dette afsnit af podcasten ‘Læge til læge’ handler det om sygdommen osteoporose. En sygdom der også kaldes den skjulte folkesygdom, idet en halv million danskere i dag har sygdommen uden at vide det, og langt de fleste bliver først klar over, at de har den, efter de har oplevet et knoglebrud.

Lars Hyldstrup, overlæge på endokrinologisk afdeling på Hvidovre og Amager Hospital, gør dig klogere på opsporing og behandling af osteoporose i almen praksis.

Afsnit 8 & 9: IBD og seksualitet 

I disse to afsnit om IBD vil sexolog og socialrådgiver Joan Lysholdt sætte ord på vigtigheden i, at man som sundhedsprofessionel inviterer til en snak om seksualitet og intimitet med patienter, der har IBD. Derudover kommer Joan med konkrete råd til, hvordan man som sundhedsprofessionel kan gå til snakken om dette emne.

Læge til læge adjuverende immunterapi

Afsnit 7: Onkologen perspektiv på adjuverende immunterapi 

Dette afsnit af ’Læge til læge’ er andet afsnit om adjuverende immunterapi.

Lyt med i dette afsnit, hvor Lars Bastholt, onkolog og overlæge ved Odense Universitetshospital, fortæller om de overvejelser onkologen har i forbindelse med adjuverende immunterapi med fokus på shared disicion making. For denne fælles beslutningstagning er helt essentiel men har også iboende dilemmaer.

Afsnit 6: Behandling af ADHD i almen praksis

Dette afsnit af ‘Læge til læge’ handler hvordan praktiserende læger kan håndtere den løbende medicinske behandling af ADHD, når patienterne vender tilbage fra psykiateren.

I podcasten forklarer praktiserende psykiater, Anne Phillipsen, hvordan du som praktiserende læge kan vurdere patientens stabilitet og hjælpe med at reducere stress, hvis det er nødvendigt.

Afsnit 5: Opsporing af grå stær

Dette afsnit af ’Læge til læge’ handler om opsporing af grå stær hos den praktiserende læge og optikeren.

Grå stær er en af de hyppigste øjensygdomme i Danmark. Sygdommen kan progrediere til social blindhed, men kan også helbredes med en enkel og effektiv operation. Professor og overlæge i øjensygdomme, Miriam Kolko, fortæller hvilke midler den praktiserende læge kan tage i brug for at afklare, om patienten potentielt har grå stær.

Læge til læge adjuverende immunterapi

Afsnit 4: Kirurgens perspektiv på adjuverende immunterapi 

Dette afsnit af ’Læge til læge’ handler om adjuverende immunterapi fra kirurgens perspektiv.

Når man giver adjuverende behandling, betyder det, at man giver det ’oveni’ for at forebygge eller nedsætte risikoen for tilbagefald. Det bliver lige nu tilbudt en særlig patientgruppe og kan i runde tal halvere risikoen for tilbagefald.

Lyt med i dette afsnit, hvor Lisbet Hølmich, klinisk professor i onkologisk og rekonstruktiv plastikkirurgi, fortæller hvordan man opsporer de patienter, der kan have gavn af den adjuverende immunterapi.

læge-til-læge-amd

Afsnit 3: Opsporing af AMD 

Dette afsnit af ’Læge til læge’ handler om opsporing af AMD hos den praktiserende læge og optikeren.

AMD er den hyppigste årsag til social blindhed i Danmark. Hvis patienten henvender sig med akut synstab, smerter eller lysfølsomhed, så skal de sendes til øjenlægen med det samme, da våd AMD kan udvikle sig til et varigt synstab på kort tid. Professor og overlæge i øjensygdomme, Miriam Kolko, fortæller hvilke opklarende spørgsmål, den praktiserende læge kan stille, hvis patienten henvender sig med et synstab.

læge-til-læge-glaukom

Afsnit 2: Tidlig opsporing af glaukom 

I dette afsnit af ’Læge til læge’ handler det om opsporing af glaukom hos den praktiserende læge og hos optikeren.

Glaukom kommer ofte snigende, og er en hyppig årsag til blindhed i den danske befolkning. Jo tidligere sygdommen opdages og behandlingen startes, jo mindre er risikoen for, at patienten bliver blind.

Professor og overlæge i øjensygdomme, Miriam Kolko, fortæller i dette afsnit om, hvordan man som praktiserende læge kan være med til at opspore og dermed forebygge blindhed og synshandicap, og hvordan man kan hjælpe de patienter, som allerede er i behandling for glaukom.

Afsnit 1: Diagnosticering af ADHD

Første afsnit af ‘Læge til læge’ handler om diagnosticering af ADHD hos den praktiserende læge. 

Når en ADHD patient ikke får medicin, har det konsekvenser. I dette afsnit fortæller praktiserende psykiater, Anne Phillipsen, om de symptomer, den praktiserende læge kan holde øje med, og giver gode råd til, hvordan man kan screene for ADHD i almen lægepraksis.

Elisabeth Ludvig

ELISABETH GAMMELGAARD LUDVIG

Journalist og sundhedskommunikator
Vært, SundhedsTV

CV
Elisabeth Ludvig er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har lang erfaring med sundhedskommunikation og har arbejdet med de fleste terapiområder. Hun arbejder i dag som videnskabsjournalist, underviser og ordstyrer. 

MOTIVATION
Ligesom læger er jeg interesseret i den nyeste viden om sygdomme og behandlinger. Tid er blevet en mangelvare. Derfor passer podcastformatet så godt. Nu kan man hurtigt lytte sig klogere og blive opdateret af førende speciallæger, der brænder for deres område. Det er vigtigt for mig at den viden der deles i ’Læge til læge’ er evidensbaseret og kan anvendes i praksis med det samme i behandlingen af patienter. 

Praktiserende læge Bjarne Lühr Hansen

BJARNE LÜHR HANSEN

Speciallæge i almen medicin, ph.d
Redaktionslæge og podcastvært, SundhedsTV

CV
Bjarne Lühr Hansen er uddannet speciallæge i almen medicin, ph.d. og har haft egen lægepraksis i 25 år. Han har sideløbende med sin praksis undervist og forsket på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Formidling af sundhed og sygdom har været ”den røde tråd” i hans arbejde både som forsker, underviser og læge. Han har skrevet bøger, artikler, holdt foredrag og lavet film om sundhed og sygdom. Bjarne formidler aktuelt som redaktionslæge ved SundhedsTV og som forfatter på flere hjemmesider og brevkasser. I podcastserien ‘Læge til læge’ sikrer han lægefaglig validering i samarbejde med relevante lægefaglige specialister.

MOTIVATION
Som klinisk arbejdende læge har jeg erfaret, at en letforståelig og faglig korrekt formidling af sundhed og sygdom har afgørende betydning for mine patienter. Alt for ofte har jeg mødt patienter, der har misforstået eller direkte er blevet misinformeret af den tilgængelige digitale information om sundhed og sygdom. Det har ført til unødvendige bekymringer og uhensigtsmæssig adfærd.

All rights reserved Sundhedstv