Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan SundhedsTV håndterer personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, og som opsamles ved besøg på vores website, medvirken i videoer og omtale på website og andet materiale.

Dataansvarlig
SundhedsTV er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om besøgende på vores website, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
SUNDHEDSTV
CVR-nr.: 40139486
Gammel Kongevej 3E
1610 København V
+45 25 57 21 13
kontakt@sundhedstv.dk

Hvis SundhedsTV fungerer som databehandler på vegne af vores sponsorer og indholdspartnere, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

Vi behandler følgende personoplysninger
Når du bruger vores website, opsamler vi følgende data om dig for at kunne lave statistik, optimere funktionen til dig og målrette markedsføring:

 • Dit operativsystem og browserversion (anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på websitet)
 • Dato og klokkeslæt for besøget på websitet (anvendes til statistiske formål)
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies
 • Data videregives til tredjeparter, som Google og Facebook, for at få gennemført statistik eller målrette remarketing for SundhedsTV

Læs mere i vores cookiepolitik nedenfor.

Når du tilmelder dig arrangementer, gemmer vi personoplysninger om dig. Formålet er at kunne afvikle events sikkert og at kunne tilpasse indhold og fremtidige events med henblik på vores markedsføring overfor dig. Vi gemmer følgende oplysninger

 • Navn
 • Titel
 • Organisation
 • E-mail
 • Events
 • SundhedsTV anvender webbaserede tjenester som Typeform til at håndtere tilmeldingsflows. Data gemmes på disse løsningers servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke.

Hvis du deltager som medvirkende i vores videoer, behandles følsomme personoplysninger vedr. dit sygdomsforløb, som du selv vælger at fortælle offentligt om og accepterer, at SundhedsTV må behandle. Desuden behandles almindelige personoplysninger i forbindelse med planlægning og indgåelse af eventuel medvirkendeaftale. Oplysningerne overføres ikke til andre, medmindre rettighederne overdrages. Disse oplysninger behandles:

 • Navn
 • Titel
 • E-mail
 • CPR-nummer (ved honorering)
 • Oplysninger om din sygdom, som du selv beslutter at dele

For alle typer af personoplysninger, hvor SundhedsTV er databehandler eller dataansvarlig, gælder der, at når det er muligt ift. formålet gemmes personoplysninger i anonymiseret form. Data slettes, når der ikke længere er et sagligt formål til at gemme dem, medmindre andet følger af lov.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

 • Vi følger politikker for it-sikkerhed, og SundhedsTVs medarbejdere orienteres og undervises løbende om sikker behandling af data
 • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata
 • SundhedsTVs it-systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering, beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende. Vi kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og gennemgang heraf
 • Vi har udarbejdet en beredskabsplan for alvorlige driftsforstyrrelser, som indeholder målsætning for genetablering af normal drift i tilfælde af fejl, nedbrud, tab af data eller lignede.
 • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Klageinstans
Du har mulighed for klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet.

All rights reserved Sundhedstv