RAMT AF FØDSELSDESPRESSION (MÆND)

“Det føltes som om, jeg havde fejlet i alt”

Fødselsdepression kan ramme både mænd og kvinder, fordi det er en lidelse, der kan opstå i forbindelse med, at man bliver forælder. Hvert år rammes ca.10% af nye fædre, og det svarer til knapt 6.000 mænd.

I podcasten fortæller Lasse på 40 år, hvordan det føltes at blive ramt af en fødselsdepression, da han blev far til sit første barn. Psykolog og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, forklarer hvorfor og hvordan mænd rammes, og hvad man kan gøre for at komme på fode igen. Både i hjemmet og på arbejdspladsen.

OM FØDSELSDEPRESSION HOS MÆND

5.000-6.000 danske mænd rammes hvert år af en fødselsdepression. En fødselsdepression kan opstå, mens man venter barnet eller i tiden efter fødslen. 
 
På trods af, at lige mange mænd og kvinder hvert år rammes af fødselsdepression, er der fortsat stor uvidenhed om tilstanden. 

Redaktionslægens ord om fødselsdepression hos mænd

En fødselsdepression er ikke det samme som en almindelig depression, da den hænger sammen med det at blive forælder. Den udvikler sig ofte gradvist. Nogle vil opleve at få symptomer allerede inden barnet kommer, andre vil først mærke symptomer senere. For langt de fleste kommer de første symptomer først 3-6 måneder efter fødslen.  

Hvordan stiller lægen diagnosen? 

Der er udviklet forskellige spørgeskemaer, der siger noget om sandsynligheden for, at der foreligger en fødselsdepression. Skemaerne kan fås hos ens jordemoder, sundhedsplejersken eller findes på nettet.  

Hvis manden scorer over en bestemt værdi i spørgeskemaet, anbefales det at bestille tid hos lægen. Lægen kan efter en længere samtale og yderligere testning vurdere, om patienten har en fødselsdepression. 

» Se også denne film om fødselsdepression hos mænd

Hvordan behandles en fødselsdepression? 

De fleste fødselsdepressioner varer op til tre til seks måneder. Hos nogle mænd går symptomerne på fødselsdepression over af sig selv efter et stykke tid. Andre vil have behov for behandling. 

Behandlingen vil typisk bestå af psykoterapi og i sjældne tilfælde også antidepressiv medicin. Psykoterapi eller samtalebehandling er det vigtigste redskab til at hjælpe manden af med fødselsdepression. Mange mænd har behov for en særlig samtaleform, der tager højde for de måder mange mænd typisk reagerer på, og de tilstande de oplever. Desværre er der ikke mange steder, hvor der findes tilbud om hjælp, men lægen kan altid henvise til en privatpraktiserende psykolog.  

Fødselsdepression kan have alvorlige konsekvenser for barnet og hele familien. Derfor er det vigtigt, at manden får behandling hurtigst muligt.  

Dette afsnit er redigeret af
Speciallæge i almen medicin, Bjarne Lühr Hansen


Psykologen om mænd og fødselsdepression

Fødselsdepression hos mænd kan udvikle sig både før og efter fødslen, hvor man vil føle sig ked af det, indesluttet, håbløs og ikke kunne se nogen god fremtid. Nogle mænd vil også opleve at blive meget irritable, vrede og trække sig væk fra relationer.

Mange mænd kan have svært ved at sætte ord på, hvordan de har det. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne er meget opmærksomme på disse tegn og tager kontakt, hvis de oplever ændret adfærd. 

Kan man som mand selv gøre noget for at forebygge?  

Der er flere ting, man kan gøre for at forebygge en fødselsdepression. Inden man bliver forælder, er det en god idé at:

  • Få bearbejdet evt. udfordringer man har inden fødslen
  • Forberede sig på forældrerollen ved at tale om de forestillinger man har til forældreskabet
  • Reflektere over de spørgsmål, man kan have til det at blive forælder

Derudover kan det være en stor hjælp at spørge sig selv: ”Hvordan vil det forandre mit liv og mit parforhold?” og ”Hvad skal jeg nå, inden barnet kommer til verden?” 

Kan man som leder gøre noget for at forebygge eller opspore en fødselsdepression tidligt?  

Det kan være svært som leder at forebygge en fødselsdepression hos den enkelte medarbejder. Oplever man, at ens medarbejder har det dårligt eller er nedtrykt, er det godt at være støttende og tilbyde hjælp. Får man hjælp hurtigt i processen, kan man efter kort tid få det bedre og vende tilbage på arbejdet.

Det kan også hjælpe at snakke med sin medarbejder om, hvordan han har det med at blive far, hvordan det går derhjemme, og hvad arbejdspladsen kan hjælpe med for at mindske presset.

Hvordan kan man som leder bedst hjælpe en, der har været ramt tilbage på arbejde igen? 

Det er vigtigt, at man som leder, får taget en snak med den pågældende medarbejder om, hvordan han gerne vil tale om det, når han kommer tilbage på arbejde. Det er også vigtigt, at der gives mulighed for afspadsering eller fridage, så medarbejderen kan få mere tid derhjemme med barnet. Tid i hjemmet og sammen med barnet er nemlig særlig vigtigt, når der er tale om en fødselsdepression, da det handler om at få opbygget en god relation til sit barn.

Sæt dig i den ramtes sted

Som pårørende er det vigtigt, at man kan sætte sig ind i den ramtes sted og forstår, at det kan føles flovt og smertefuldt at få en fødselsdepression. Når man får en fødselsdepression, er der en stor skam forbundet med, at man ikke er fyldt med glæde.

Få den ramte i tale og vær lyttende

Selvom det kan være svært for mange mænd at sætte ord på følelserne, er det vigtigt, at man som pårørende kan hjælpe til at åbne op for en samtale. Hjælp dem til at sætte ord på deres følelser på en måde, de også føler behagelig. Husk også at vis, at du gerne vil lytte, hvis de har noget på hjerte, de gerne vil dele.  

Hjælp med at skabe succeser

Det har stor betydning for den ramte at få opbygget en god relation til sit barn. Derfor kan man som pårørende, på en stille og rolig måde, hjælpe til at skabe samvær mellem far og barn og dermed succesoplevelser med det at være forælder. 

Dette afsnit er redigeret af
Psykolog, forskningsleder, ph.d. og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen


» Hør alle afsnit af podcastserien ‘Ramt af livet’ her

All rights reserved Sundhedstv