RAMT AF LUNGEKRÆFT

“Jeg vidste jo godt, at jeg ikke skulle dø den dag, men sådan føltes det”

I dette afsnit af ‘Ramt af livet’ skal det handle om den alvorlige sygdom lungekræft. Det er en af de hyppigste kræftformer i Danmark og opstår ofte som følge af rygning. Klaus på 65 år havde lungekræft for 7 år siden, men nu er han på den anden side. I afsnittet fortæller han åbent og ærligt om sit forløb, og hans hustru sætter ord på, hvordan hun oplevede den tid på sidelinjen. 

OM LUNGEKRÆFT

I Danmark bliver omkring 4800 personer hvert år ramt af lungekræft. De fleste bliver ramt i en sen alder og er omkring 70-80 år gamle, når kræften opdages. 

Tobaksrygning, især cigaretrygning, er den største årsag til lungekræft og er ansvarlig for ca. 80-90 % af alle tilfælde. Jo mere man ryger, jo større er risikoen for at blive ramt af lungekræft. Rygere har en 20 gange så stor risiko for at blive ramt af lungekræft sammenlignet med ikke-rygere. 

Man kan dog også blive ramt af lungekræft, selvom man ikke ryger. Omkring 20% af alle tilfælde hos mænd menes at være opstået pga. udsættelse for forskellige kræftfremkaldende stoffer på arbejdet – f.eks. tungmetaller.   

» Læs mere om årsager til lungekræft her

Redaktionslægen om lungekræft

Lungekræft opstår i lungernes celler og opdeles i to forskellige typer: småcellet og ikke-småcellet lungekræft.  

Hvad er symptomerne på lungekræft?

De første symptomer er:

  • Hoste  
  • Blodigt opspyt 
  • Gentagne lungebetændelse 

Det er langt fra alle med hoste, der har lungekræft.  Men hvis man hoster i mere end 6 uger, så skal man gå til sin læge og høre om det kunne være lungekræft. 

Mange patienter med kroniske lungesygdomme – f.eks. rygerlunger – hoster hver dag. Så hvornår kan hoste så være tegn på lungekræft når man har rygerlunger? Hvis man hoster – på en anden måde end man plejer at gøre – i mere end 6 uger, så er det tiden til at gå til sin læge og høre om det kunne være lungekræft.  

Andre symptomer kan være:

  • Brystsmerter 
  • Åndenød 
  • Træthed og vægttab 

Hvordan er behandlingsforløbet?

Behandlingen af lungekræft kan være operation, kemoterapi, strålebehandling og immunterapi. Den valgte behandling vil afhænge af hvilken type lungekræft, der er tale om og hvor udbredt sygdommen er. 

» Se mere om behandling af lungekræft her

Hvad er udsigten til overlevelse for personer med lungekræft?

Lungekræft er en meget alvorlig sygdom. Overlevelsen er meget forskellig og afhænger af hvor tidligt lungekræften blev fundet og hvilken type der er tale om. Hos patienter med ikke-småcellet lungekræft, der er opdaget så tidligt, at den ikke har bredt sig vil 60% være i live efter 5 år. Men hos patienter med småcellet lungekræft, der er opdaget så sent, at den har bredt sig, vil kun 6% være i live efter 5 år. 

Dette afsnit er redigeret af
Speciallæge i almen medicin, Bjarne Lühr Hansen

» Hør også podcasten om lungehindekræft


» Hør alle afsnit af podcastserien ‘Ramt af livet’ her

All rights reserved Sundhedstv