Synet

Når man spørger mennesker bredt, hvilken sans de nødigst ville undvære, så kommer synet ind på en førsteplads. Et normalt syn er afgørende for, om vi kan klare daglige gøremål som f.eks. at læse, se fjernsyn eller færdes i trafikken. Vi er derfor ekstra opmærksomme på symptomer fra øjnene eller ændringer i synet. Nogle symptomer skal man tage meget alvorligt, f.eks. hvis synet bliver dårligere, øjet bliver rødt eller der kommer smerter, mens andre symptomer er mere fredelige.

Synsvanskeligheder kan ramme os alle – særligt med alderen

Vi vil alle sammen på et tidspunkt opleve at få noget i øjet, som hurtigt kommer ud, uden at det herefter giver gener. Der sker også en række ændringer med alderen, som er ufarlige. Glaslegemet er den gelé-klump, som ligger i det indre af øjet, og som lyset skal igennem for at nå nethinden bagtil. Som et led i den normale aldring vil der kunne dannes tråde i glaslegemet, som generer og følger med, når man flytter blikket. Disse vil dog forsvinde med tiden. Når øjets slimhinder ældes, kan man også få en følelse af tørre øjne, eller at øjnene løber i vand, uden at dette er et udtryk for sygdom.

Behandlingsmuligheder ved øjensygdomme i Danmark

Vi kan i dag behandle de fleste øjensygdomme, men i nogle få tilfælde findes der ikke nogen behandlingstilbud. Dette kan være svært at acceptere, og man kan derfor føle et behov for at forsøge alternative behandlingsmetoder. Dette er i de fleste tilfælde ufarligt, men man skal gøre sig den tanke, at det danske sundhedsvæsen bygger på det princip, at når en behandling har en dokumenteret effekt, så skal den tilbydes gratis.

Redigeret af Toke Bek, professor og overlæge ved øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital

Synsvanskeligheder hos voksne

Synsvanskeligheder hos børn

MERE OM SUNDHEDSTV

SundhedsTV er et digitalt og videobaseret samlingssted for sundhedsinformation. SundhedsTV tilbyder lettilgængelig og troværdig viden om de mest udbredte emner inden for sundhed og sygdom – fra myter om lus til diagnosticering af kroniske sygdomme. SundhedsTV benytter kun autoriserede fagpersoner med relevant sundhedsfaglig uddannelse.

All rights reserved Sundhedstv